Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja

Rezervacije i uplate

ADVENTURE DALMATIA, obrt za turizam, usluge i trgovinu vl. Karlo Ružić, u daljnjem
tekstu Agencija, će jamčiti provedbu programa putovanja. Klijent je dužan pružiti podatke
koji su nužni za proces rezervacije.
Sve rezervacije trebaju biti učinjene pismeno, putem e-maila, faksom ili osobno u Agenciji.
Pri rezervaciji putem e-maila, Klijent je dužan platiti deposit u dogovorenom iznosu, a ostali
iznos treba biti plaćen najkasnije 15 dana prije početka putovanja, osim u slučaju kada su
individualna putovanja modificirana posebnim uvjetima plaćanja ili u slučaju kada je rok prije
početka putovanja kraći od 15 dana. Ako se radi o online rezervaciji putem rezervacijske
platforme koja se nalazi na web stranici Agencije, plaćanju putem kreditne kartice Klijent je
dužan platiti puni iznos aranžmana 30 dana prije polaska. Pri rezervaciji jednodnevnih izleta
na web stranici Agencije, plaćenje je potrebno izvršiti u djelomičnom ili punom iznosu. Sva
plaćanja kreditnim karticama su SIGURNA i ZAŠTIĆENA najvišim mogućim razinama
sigurnosti koje pruža SSL Certifikat.
Plaćanjem prve rate i/ili plaćanjem dijela cijene aranžmana koji sadrži osnovne informacije o
Klijentu i informacije o programu kojeg Klijent plaća, Klijent će u potpunosti prihvatiti i
potvrditi da je razumio sve stavke ovih Uvjeta poslovanja, stoga, sve što je ovdje navedeno
postaje pravno obvezujuće za Klijenta i Agenciju.

Cijene i sadržaj

Cijena jednodnevnih i poludnevnih izleta (jednodnevne avanture) obično uključuje (osim ako
u programu nije navedeno suprotno) prijevoz, aktivnosti koje se nalaze u programu
(kajakarenje, bicikliranje, planinarenje itd.) sa svom pripadajućom opremom i vodičem.
Cijena ne uključuje (osim ako u programu nije navedeno suprotno) dodatne izlete, osobne
troškove i pića uz sve obroke.

Otkazivanje putovanja

Otkazivanje se mora napraviti pismenim putem – e-mailom ili faksom.
Ako Klijent otkaže ili prekine aktivnost, mora to učiniti pismeno- putem e-maila ili faksa.
Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova koje će naplatiti
Agencija prema sljedećim uvjetima (postotak ukupne cijene aktivnosti):
– 8 ili više dana prije dolaska: 0%
– 2-7 dana prije dolaska: 50%
– 1 dan prije dolaska ili nedolazak: 100%
Nedolazak na aktivnost bez prethodnog otkazivanja znači da će Agencija zadržati 100%
uplate bez obzira na razlog ili razloge odustanka.

Otkazivanje od strane agencije

Pustolovne aktivnosti podložne su promjenama ovisno o mogućnostima i željama grupe,
vremenskim uvjetima, razinama vode, silama prirode, posebnim događanjima i sličnom.
Zbog sigurnosnih razloga i udobnosti Klijenata, Agencija zadržava pravo izmjene programâ
bez ranije najave.
U slučaju znatnijih izmjena ili otkazivanja određene aktivnosti koju je rezervirao Klijent,
Agencija će obavijestiti Klijenta što je ranije moguće i ponuditi sljedeće opcije:
a) Klijent može prihvatiti drugi datum polaska
b) Klijent može prihvatiti zamjensku aktivnost identičnog ili sličnog sadržaja
c) Klijent može u potpunosti otkazati rezervaciju, uz potpuni povrat novca.
Klijent je obavezan o svojoj odluci obavijestiti Agenciju u roku od 7 dana od početka
ponude. Ukoliko Klijent to ne učini, Agencija će rezervirati zamjensku aktivnost.
U slučaju ekstremnih vremenskih uvjeta, izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle
predvidjeti ili izbjeći ili su se dogodile neposredno prije početka izleta, Agencija će odgoditi
aktivnost, ako je to moguće, za dan ili dva prije ili nakon rezerviranog datuma. Ukoliko
promjena termina nije moguća, Vaše uplate će biti u cijelosti vraćene.

Osiguranje

Za sve jednodnevne avanture  i aktivne odmore organizirane od strane Agencije,
ADVENTURE DALMATIA je osigurana kod GENERALI OSIGURANJA – osiguravajuće
kuće.

Osiguranje od ozljeda i bolesti, osiguranje od oštećenja ili gubitka prtljage

Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od ozljeda i bolesti, osiguranje od oštećenja ili
gubitka prtljage, niti uključuju putno zdravstveno osiguranje. Izvršavanjem plaćanja izleta ili
aranžmana, koje je opisano u ovim Uvjetima poslovanja kao i u programu putovanja, smatra
se da je Klijentu savjetovano da kupi dodatno zdravstveno osiguranje koje može kupiti u
bilo kojoj osiguravajućoj kući po vlastitom izboru.

Osiguranje od odgovornosti

Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Agencija ima ugovoreno osiguranje od
odgovornosti za štetu koju prouzroči Klijentu  neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili
neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman.

Zaštita osobnih podataka

Klijent daje osobne podatke svojevoljno. Osobni podaci su potrebni za provođenje
zatražene usluge. Isti podaci će se koristiti u internoj komunikaciji. Agencija se obvezuje da
osobni podaci Klijenta neće izaći iz zemlje ili biti predani trećoj strani osim za potrebe
zatražene usluge. Iznimka proslijeđivanja podataka o Klijentu trećoj strani je za potrebe
osiguranja od otkaza, ili osiguranja od nezgode ili bolesti, osiguranja od izgubljne prtljage ili
zdravstvenog osiguranja za vrijeme trajanja putovanja lokalno ili u inozemstvu. Ako Klijent
zatraži osiguranje, osobni podaci će biti proslijeđeni osiguravajućoj kući. Osobni podaci će
biti pohranjeni u bazi podataka u skladu s odredbma menadžmenta o metodama korištenim
za prikupljanje, obradu i čuvanje osobnih podataka Klijenta.

Pritužbe i povrat novca

Ako program usluga nije u potpunosti izveden ili je njegova izvedba loše kvalitete i ispod
standarda, te u slučaju da Klijent nije zadovoljan smještajem, opremom ili pruženom
uslugom, mora odmah kontaktirati zaposlenika Agencije (vodič/voditelj
putovanja/predstavnik) kako bi se pronašlo zadovoljavajuće rješenje ili zamjena. Svi
zahtjevi za povratom novca  moraju biti podneseni Agenciji pismeno, unutar 7 dana od
završetka programa. Klijent ima pravo na povrat u iznosu od realne vrijednosti usluga koje
nisu pružene, dok najveći mogući povrat po pritužbi može iznositi punu cijenu programa.
Klijent će se odreći prava na idealnu naknadu. Svi mogući sporovi dolaze pod nadležnost
Suda u Splitu.

Klijent je dužan:

– poštivati i prilagoditi se svim običajima i regulativama zemlje destinacije
– obavijestiti Agenciju o svakom obliku invaliditeta ili oštećenja koje bi moglo ograničiti
sudjelovanje u programu
– priložiti dokument koji potvrđuje plaćanje usluge (voucher, potvrdu banke o plaćanju,
agencijski račun primljen poštom, e-mailom ili osobno) pružatelju usluge
Ako klijent ne bude slijedio navedena pravila, biti će držan odgovornim za plaćanje svih
troškova ili šteta. Potvrdom rezervacije, Klijent se obvezuje da će u slučaju eventualne štete
platiti pružatelju usluge odštetu na licu mjesta.

Sudska nadležnost

U slučaju da Klijent nije zadovoljan načinom na koji je obrađena njegova pritužba, Klijent
ima pravo na sudsku arbitražu. Klijent i Agencija će težiti sporazumnom rješenju tužbe, a u
slučaju da sporazum ne može biti postignut, predmet dolazi pod nadležnost Suda u Splitu
sukladno zakonima Republike Hrvatske.